<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.8.06

Il-Lussumburgu, 12 ta' Awissu
Ajma ħej, x'inhu ġej!

Ruħi taqa' fil-muta,

sema kulur ix-xejn

u Malta ġenna mitlufa.


Kummenti: 6

Blogger Hsejjes qal/qalet...

Itratt sabieh, kummenti isbah. Nixtieq ftit xita bhalissa....shana wisq hawnhekk.

13/8/06 16:20  
Blogger Erezija qal/qalet...

interessanti li tirriferi għal-LUSSUmburgu. interessanti ħafna.

18/8/06 11:03  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Interessanti ħafna ħabib tiegħi... ġieli użajt il-varjanti LUSSUmburgu (jew "Pajjiż de Luxe") biex nirreferi għal-lifestyle lussuż, għall-indafa li ssib kullimkien (inkluż fil-loki pubbliċi ta' taħt Ħamilius) u għall-prezzijiet mogħla s-sema... F'dal-każ użajtha aktar bħala isem nofs peġġorattiv mingħajr dik ir-riferenza, ir-ripetizzjoni tal-ħoss "u" qisha tagħti l-idea ta' wieħed li qiegħed jeqred u/jew jitkellem b'djalett.

Boqq. Interessanti ħafna.

18/8/06 21:25  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Iġri nibda naħdem u negħleb id-dożi qawwija ta' nostalġija li se nħoss meta nabbanduna dil-biċċa blata!

Imbasta nomadu!

18/8/06 21:27  
Blogger Erezija qal/qalet...

hehe

il-lussu ta' lussumbuwgu kollu illużjoni... taħt dan kollu ssib l-eħrex viżjoni... taħt sema ċlampu l-ebda missjoni... taħt il-kvieret tikka irritazzjoni... and on and on

21/8/06 10:50  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

U Scooby Doo kien kelb li qatt m'eżista!

4/9/06 00:09  

Ħalli kumment

<< Home