<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4.5.06

White Knight Syndrome

Kemm biex nitbiegħed ftit mill-ħarsa ta' dik is-sbejħa li ma teżistix, permezz ta' ftit tas-sens tar-redikolu, iżda fl-istess ħin bis-serjetà, ħa ninħeles mill-ġmiel ta' għajnejha...

L-użu ta' klixejiet u tifkiriet letterarji –inklużi tal-mużika popolari kontemporanja– huwa deliberat: anzi, qiegħed isir parti essenzjali mit-teknika tal-mużajk. It-titlu jirreferi għal espressjoni li kien juża ħabib tiegħi mill-Greċja (γεια σου, Γιαννάκη!), l-aħħar sena ta' l-università, biex jitnejjek bija fi żmien meta kont intlift wara tfajla Malagueña. Kien wieħed mill-aktar żminijiet fertili ta' ħajti, f'kull sens tal-kelma... id-diversi stadji tar-relazzjoni rokamboleska li kelli magħha baqgħu dokumentati mill-bidu sat-tmiem, f'versi bl-Ispanjol u bit-Taljan. Xi darba, forsi, nipprova naqlibhom għall-Malti. Għalissa però, nippreferi nkompli nitbiegħed minnhom, u speċjalment mill-erotiċità tagħhom...

Ikklikkja hawn biex tisma' l-mużajk.White Knight Syndrome

Ribussa ai miei pensieri un desiderio d'ieri,
chagrin malin d'amour, a cold and burning bliss,
mil noches sin dormir, il sogno in cui non c'eri,
u f'qalbi l-lejla jriegħed, niftakar f'ħarstek biss ...

ancor, l'andirivieni di lunghi lunghi treni,
elf ilment, mein Herz brennt, hombre de traje gris,
fil-bla tmiem ta' għajnejk is-seħer tal-misterji
kollha ta' l-univers, and more, much more than this ...

enough, c'est fou, rien plus, c'est tout, now let it be,
daqshekk, basta così, ir-riħ li 'l bogħod ġie jtajrek
il-lejla niżżih ħajr, ô belle dame sans merci;

għada jisbaħ ukoll, u nisbaħ jien mingħajrek,
je change dame et cheval, je change de chevalier,
niente più niente al mondo se penso solo a te.

Il-Qrendi, 2 ta' Mejju 2006Kummenti: 2

Blogger Hsejjes qal/qalet...

Istja, ma niflahx aktar bid-dahk!! Fakkartni wisq f'Twanny Scalpello!

4/5/06 11:54  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

inti tghid istja wkoll????

6/5/06 02:57  

Ħalli kumment

<< Home