<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5.10.05

Se penso a come ho speso male il mio tempo

Tittamax fuq ix-xwiek għal dak li għadu ma ġiex; titnikkitx għalxejn fuq dak li diġà għadda.
Proverbju Ċiniż

L-għażż jirkeb u jaħkem bil-mod il-mod; jidħol għanqbuta, jintiseġ madwarek u jorbtok bħal ktajjen tal-ħadid.
Thomas Fowell Buxton


Għax is-sens ta' ħtija u mistħija jaf jinbidel f'għażż, inerzja, telqa, u reħja, li mbagħad jerġgħu lura għas-sens ta' ħtija, u tistħi mill-ġdid, u terġa' tintrema, sakemm issib xi mod biex tkisser iċ-ċirku vizzjuż u tmur torqod bis-sliema, bit-tama li għada terġa' tkun fuq tiegħek u terġa' tterraq il-mogħdija tal-ħajja.NUGAE IUVENTUTIS

Se penso a come ho speso così male il mio tempo,
nitbarra mill-mogħdija, nitbahrad qalb ix-xejn,
miro atrás, y sin más, me arrepiento y comprendo:
temps perdu, tout foutu, mes torts je reconnais.

Round my own cage I rage, da me stesso fuggendo,
l-ikwet post, now I'm lost, my guilt is here to stay,
faible d'envie, pauvre d'esprit, destruí mi propio templo,
l-oġġett tax-xewqat tiegħi cambiare io dovrei.

Molinos de otro viento que giran sin cesar,
da capo non ce n'è, sognai la via smarrita,
stenbaħt, berbaqt, irqadt, from love my life did part;

il-ferħ tal-ġenn ta' waħdi il-lejla nqaleb f'mard,
u jekk l-isfinġi l-ġdida għajnejja ma tisfida,
tkun daqqa ta' ħarta kbira, and a dagger in my heart.Il-Qrendi, 4 ta' Ottubru 2005Ikklikkja hawn biex tisma' s-sunett.


Kummenti: 1

Blogger alex qal/qalet...

hemm ukoll proverbju ciniz li jghid li bidwi qatt ma kiel ikla tigiega billi ghad bilwieqfa fuq gholja jistenna b'halqu miftuh

5/10/05 10:16  

Ħalli kumment

<< Home